UH 500
UP 700
 
 

Uhlová preklopná kotúčová píla UH 500

 • Najpredávanejšia uhlová píla
 • Malý stroj s veľkými možnosťami porezu
 • Najnižšie prevádzkové náklady na 1 m³ spracovanej guľatiny
 • Jednoduchá obsluha a údržba, spoľahlivá prevádzka
 • Výroba presného reziva priamo z guľatiny len jedným strojom
 • Max. priemer kmeňa 80 cm, max. dĺžka 12 m, max. hranol 20 x 20 cm
 • Spoľahlivé liatinové elektromotory 15 kW alebo 18,5 kW
 • Možnosť obsluhy jedným pracovníkom
Popis
PARAMETRE
POROVNANIE
Na stiahnutie

Automatické nastavenie rozmerov umožňuje rýchlo a presne nastaviť rozmery rezaného sortimentu.

Nastavovanie rozmerov reziva sa robí posuvom pílovej hlavy v dvoch osiach pomocou riadiacej jednotky OMRON priamo voľbou na displeji alebo vyvolaním hodnoty z pamäte.

 

UH500

 

Ovládací panel

 

UH500

 

Ovládací pult hydrauliky

 

 

Uhlová preklopná píla v štandardnom prevedení je vybavená plne automatizovaným rezným cyklom (s nastavením rezaných rozmerov priemyselným počítačom OMRON):

 • preklopenie píloveho kotúča do vodorovnej polohy
 • spätný rez
 • spomalenie a zastavenie pílového vozíka na konci dráhy
 • nastavenie rezného rozmeru
 • dopredný vodorovný rez
 • preklopenie píloveho kotúča do vertikálnej polohy
 • spomalenie a zastavenie vozíka pílovej hlavy
 • podľa voľby i nastavenie ďalšieho predvoleného rozmeru.

Činnosť operátora je maximálne oslobodená od rutinných operácií. Operátor reguluje reznú rýchlosť a volí rezané rozmery v závislosti od kvality drevnej hmoty, čím je možné maximálne efektívne zhodnotiť drevnú hmotu.

 

Píla je štandardne vybavená zásekovými upínačmi. Ako voliteľné príslušenstvo sú aj pridvihovače kmeňov, uľahčujúce dorezanie zbytkových výrezov.

 

UH500

 

Nakladač guľatiny na rám píly

 

UH500

 

„V“ obracač s funkciou vyrovnávania zbiehavosti

 

 

UH500

 

Upínač so zvislým zdvihom

 

UH500

 

Posúvací valec pre pozdĺžny posuv guľatiny

 

 

Hydraulická manipulácia s kmeňmi (nakladanie, upínanie, obracanie, vyrovnávanie a centrovanie) však okrem uľahčenia manipulácie dopomôže aj k zvýšeniu výťažnosti a zmenového výkonu.

Dvojramenný „V“ obracač neslúži len otáčaniu kmeňov, ale aj k ich centrovaniu na upínacom ráme pred ich upnutím. Obracač umožňuje pridvihnúť tenší koniec kmeňa, aby sme vertikálne zapolohovali kmeň v jeho optimálnej polohe a skompenzovali jeho zbiehavosť, čo má veľký vplyv na kvalitu reziva a výťažnosť porezu.


STROJCAD ODPORÚČA


AUTOMATIZOVANÁ KOTÚČOVÁ PÍLA S TRIEDENÍM REZIVA
       
DVOJKOTÚČOVÁ UHLOVÁ PÍLA